kontakt@fundacjaeis.pl (+48) 570 787 182

Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego

BEZPŁATNA, BEZ CZESNEGO I UKRYTYCH KOSZTÓW
MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
GIMNAZJUM  i LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
„EDUKACJA I SPORT”
W ŁODZI

Organ założycielski i prowadzący szkołę:

Fundacja „Edukacja i Sport” zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000509440 oraz REGON 101826940 NIP 9471985193 z siedzibą w Łodzi – biuro ul. Czernika 1/3.

Numer rachunku bankowego: PKO Bank Polski SA 63 1020 3408 0000 4102 0368 8108

Dyrektor Szkoły – Janusz Rześniowiecki, tel. 570 787 182

Kontakt:

email: kontakt@fundacjaeis.pl

adres:

ul. Czernika 1/3 92 – 538 Łódź 

Sekretariat czynny w godz. 8:00-16:00
tel:
 +48 732-922-425 lub 570-787-182

msms.eu

STATUT MSMS GIMNAZJUM

STATUT MSMS LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Gimnazjum_baner_1200x400px