kontakt@fundacjaeis.pl (+48) 570 787 182

Partnerzy

Stowarzyszenia

Partnerem projektu dotyczącego m.in. organizacji nauki i pobytu młodzieży pochodzenia polskiego w Polsce są

stowarzyszenia kulturalne na Ukrainie

 

Fundacja „Edukacja i Sport” współpracuje ze stowarzyszeniami kulturalnymi na Ukrainie nad realizacją wspólnego projektu dotyczącego:

 • prowadzenia szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących oraz szkół mistrzostwa sportowego,

 • organizowania wyjazdów szkoleniowych, rekreacyjnych, kolonii i obozów (w tym sportowych) dla dzieci i młodzieży,

 • działań w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,

 • przyznawania stypendiów,

 • promowania szczególnie uzdolnionych młodych sportowców,

 • organizacji pobytu dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego u rodzin w Polsce,

 • organizowania imprez turystycznych i sportowych,

 • podnoszenia pozycji społecznej Polaków na stałe mieszkających za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, z wyboru lub w wyniku zdarzeń historycznych na Wschodzie, poprzez ułatwianie im dostępu do szeroko pojętej polskiej oświaty, kultury i edukacji,

 • zbliżania do Ojczyzny Polaków na stałe mieszkających za granicą RP na Wschodzie,

 • umacniania wśród Polaków mieszkających na stałe za granicą RP poczucia przynależności i godności narodowej,

 • fundowania stypendiów dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego (z Kartą Polaka i z kartą czasowego lub stałego pobytu w Polsce), mieszkających za granicą, kształcących się w polskich szkołach i uczelniach,

 • fundowania stypendiów dla nauczycieli języka polskiego w miejscach skupisk Polaków za granicą,międzyszkolna wymiana i pobyty śródroczne uczniów,

 • organizowania przeglądów polskiej sztuki,

 • organizowania występów twórców i zespołów polonijnych w Polsce,

 • organizowania wystaw artystów polonijnych,

 • udzielania pomocy materialnej i niematerialnej dzieciom polskiego pochodzenia.