kontakt@fundacjaeis.pl (+48) 570 787 182

Partnerzy i sponsorzy

Widzew Łódź

Okręgowy Związek Bokserski w Łodzi

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych już od 13 lat kształci nauczycieli, pedagogów, specjalistów od edukacji zdrowotnej, animatorów społecznych i pracowników socjalnych. Jest jedną z pierwszych polskich uczelni, które rozwijają w Polsce nowoczesną formę edukacji wspomaganą kształceniem e-learningowym. www.wsez.pl

Uczelnia Nauk Społecznych
Celem powołania do życia Uczelni Nauk Społecznych była chęć przekazania praktycznych umiejętności i aktualnej wiedzy niezbędnej do znalezienia pracy oraz odniesienia sukcesu we współczesnej rzeczywistości gospodarczej. Zebraliśmy grono czynnych zawodowo praktyków życia społecznego i gospodarczego i to oni stanowią naszą kadrę dydaktyczną. www.uns.lodz.pl

Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
W swoich działaniach koncentruje się na finansowaniu stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów i nagród dla nauczycieli nowatorów, przyznaje dotacje dla szkół na pomoce dydaktyczne, konkursy, przeglądy i inicjatywy kształtujące postawy dzieci i młodzieży. W ramach swojej działalności prowadzi Bursę Szkolną oraz organizujemy całoroczną akcję wspierającą Fundusz Pomocy Szkole w postaci „akcji cegiełka”. www.lsps.pl

Bursa szkolna Rodakowskiego 16
Bursa, zgodnie ze statutem, zapewnia młodzieży całkowitą opiekę w okresie nauki pobieranej poza miejscem zamieszkania. Mieszkańcy bursy korzystają z całodziennego, właściwego dla danego wieku wyżywienia, z dobrych warunków do nauki i mieszkania o odpowiednim standardzie higieniczno-sanitarnym. Bursa stwarza możliwość pogłębiania i rozwoju zainteresowań kulturalnych, sportowych, społecznzch. Młodzież współdecyduje o organizowaniu życia w bursie poprzez samorząd zwany Radą Młodzieżową Bursy. www.bursalodz.pl

Sportowa Specjalistyczna Szkoła „Naftochemik Podkarpacia” Stanisławów

Oświatowo Wychowawczy Kompleks Szkolny z polskim językiem nauczania Deliatyn

Szkoła Nr 3 z polskim językiem nauczania Stanisławów

Szkoła I-III st. nr 22 w Stanisławowie z polskim językiem nauczania

Szkoła Mistrzostwa Olimpijskiego w Nadwórnej

Odesskie Kulturalno-Sportowe Stowarzyszenie „FEST” Federacji Aerobiku

Lekarz sportowy Andrzej Szwarcbach – ŚWIATOWA FUNDACJA POMOCY I OPIEKI MEDYCZNEJ

Międzyszkolny Klub Sportowy KOKORO www.judolodz.pl

UNS_2015 WSEZiNS_logo_700_x_700 Logo SIRPmms_img263665890mms_img1996672881