kontakt@fundacjaeis.pl (+48) 570 787 182

MSMS

Fundacja „Edukacja i Sport” otwiera Międzynarodową Szkołę Mistrzostwa Sportowego „Edukacja i Sport”. Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego tworzy drużyny piłkarskie dziewcząt i chłopców w rocznikach 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, drużyny „marzeń”, które będą brały udział w rozgrywkach  ligowych. Trenerami piłki nożnej są specjaliści najwyższej klasy. Szkoła zatrudnia nauczycieli – specjalistów mających już poważne osiągnięcia w nauczaniu młodzieży uzdolnionej sportowo, potrafiących ułatwić uczniom pogodzenie nauki i uprawianie sportu. Nauczyciele posiadają stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. To fachowcy z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, wykształceniem wyższym, dokształcający się na studiach podyplomowych. Wychowali wielu laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych. Będzie to szkoła publiczna, a więc bezpłatna, która dla wszystkich może stworzyć szansę odniesienia w przyszłości sukcesu.  Szkoła jest bezpłatna, bez czesnego i ukrytych opłat.

Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Łodzi realizuje podstawę kształcenia ogólnego i programy szkolenia sportowego MEN. Celem działalności szkoły jest przygotowanie uzdolnionej sportowo młodzieży z całej Polski i zagranicy do reprezentowania w rozgrywkach na najwyższym poziomie sportowym i promowanie najlepszych uczniów – zawodników na arenie międzynarodowej. Poprzez nauczanie  na najwyższym poziomie umożliwia się młodym sportowcom ukończenie gimnazjum, zdanie egzaminu maturalnego i podjęcie studiów wyższych. Dąży się do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości  objętych programem nauczania i realizacją podstawy programowej MEN. Realizuje optymalną ilość godzin zajęć sportowych. Pomaga w karierze sportowej oraz zapewnia udział w turniejach i zawodach sportowych najwyższej rangi. Pomaga wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów.

Szkoła realizuje zasady fair play w sporcie, nauce, zabawie, kładącą szczególny nacisk na szeroko rozumianą kulturę osobistą.

Atuty szkoły: jest bezpłatna, bez czesnego i ukrytych opłat.

Zostając uczniem, uczennicą MSMS bezpłatnie zagwarantowano:

 • wysoki poziom nauczania,
 • trenerów, którzy będą nadzorować przebieg procesu szkolenia piłkarskiego,
 • niepowtarzalny program szkolenia sportowego,
 • opiekę rehabilitacyjno – lekarską w oparciu o mowę współpracy ze szkolnym lekarzem sportowym, fizykoterapeutą i pielęgniarką szkolną służących pomocą na miejscu w szkole i miejscach treningowych,
 • zajęcia sportowe w grupach 15 osobowych,
 • bezpłatne stroje sportowe, dresy, sprzęt treningowy i meczowy ,
 • zgłoszenie zawodników do rozgrywek ŁZPN,
 • 16 godzin sportowych w tygodniu (w tym wf),
 • bezpłatny transport na zajęcia poza szkołą – codzienny dowóz uczniów busem do i z bazy treningowej,
 • pełnowymiarowe boiska trawiaste, najlepsze w Łodzi, zarówno do treningów jak i do rozgrywania meczów,
 • kompleks sportowo-rekreacyjny (bieżnię lekkoatletyczną, duże hale sportowe, boisko o nawierzchni sztucznej, siłownia, odnowa biologiczna, basen),
 • obozy letnie zimowe, turnieje,
 • bursę szkolną i całodzienne wyżywienie,
 • udział w turniejach i zawodach sportowych najwyższej rangi,
 • korzystanie z nowoczesnych obiektów i urządzeń sportowych,
 • obozy letnie i zimowe,
 • uczniom bez zabezpieczenia socjalnego zwolnienie z czesnego bursy, jak również z opłat za obiady,
 • naukę języków obcych: angielskiego, oraz do wyboru włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego,  niemieckiego, rosyjskiego,
 • dodatkowe godziny nauki języków obcych,
 • zajęcia wyrównawcze i dodatkowe z wybranych przedmiotów maturalnych,
 • uczestnictwo w kołach zainteresowań,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • edukację kulturalną poprzez edukację filmową, teatralną, muzyczną,
 • bezpieczeństwo uczniów i zawodników na terenie szkoły i w miejscach treningowych.

Oprócz piłki nożnej chłopców i dziewcząt MSMS prowadzi nabór uczniów chcących uprawiać: piłkę siatkową dziewcząt i chłopców, piłkę plażową dziewcząt i chłopców, pływanie, lekkoatletykę, judo, karate, piłkę ręczną, tenis ziemny, boks, gimnastykę artystyczną, łucznictwo, szermierkę, rugby, strzelectwo.